Thép SKT4 (SeAH) Hàn Quốc.

  • Làm khuôn rèn tạo hình, khuôn đùn, khuôn ép, khuôn đúc áp lực..
  • Dụng cụ đùn, công cụ hỗ trợ, khuôn.
  • Được sử dụng trong nhựa nhiệt dẻo chế biến khuôn nhựa lớn
Danh mục: