Tầm nhìn sứ mệnh

1. Tầm nhìn

TGHP hướng đến việc phát triển bền vững cùng với ngành công nghiệp phụ trợ Việt nam bằng việc kết hợp hài hòa lợi ích của khách hàng và lợi ích của doanh nghiệp.

2. Triết lý kinh doanh

TGHP luôn đề cao chữ TÍN trong mối quan hệ với khách hàng và các đối tác kinh doanh nhằm tối ưu và hài hòa lợi ích cho tất cả các bên. Luôn tạo cho khách hàng cảm giác tin cậy khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của TGHP.

3. Văn hóa và giá trị cốt lõi

– Định hướng khách hàng là nền tảng mọi hoạt động.

– Kết hợp hài hoà lợi ích khách hàng, doanh nghiệp, nhân viên, và cộng đồng là sợi chỉ xuyên suốt mọi hành động.

– Sáng tạo và chủ động trong sản xuất, mạnh mẽ tìm hướng đi riêng để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác khau.

– Tạo dựng một tập thể đoàn kết, tương trợ, văn minh, luôn tương tác trao đổi để cùng tiến bộ, không ngừng học hỏi để hoàn thiện. Sẵn sàng vượt qua thách thức, vượt qua chính mình để đi đến thành công.

4. Cam kết của TGHP

Với phương châm “Hoàn thiện trên từng bước tiến”, TGHP luôn không ngừng đổi mới đầu tư trang thiết bị hiện đại, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm và dịch vụ.

– Đối với Khách hàng: TGHP cam kết thoả mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tối ưu, với chi phí cạnh tranh nhất.

– Đối với nhân viên: TGHP quan tâm đến cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định.

– Đối với cộng đồng: TGHP cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước; Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn của cộng đồng.