Thép SK3 (SeAH) Hàn Quốc.

+ Khuôn dập nguội

+ dập cán – kéo – cắt – chấn kim loại

+ Làm chục cán

Danh mục: